A A A

Dispanzer za otroke in mladostnike je bil ustanovljen, dne 01.10.2006, kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju. 

Nahaja v prostorih Zdravstvenega doma Žalec na Prešernovi ulici 6 v Žalcu ter nudimo tudi ambulante v Preboldu ter Polzeli.

Družba je pridobila dovoljenje za delo pri Ministrstvu za zdravje RS, koncesijo pa ji je podelila občina Žalec. Pogodbo o financiranju ima  sklenjeno z Zavodom za zdravstveno zavarovanje RS, prav tako ima sklenjene pogodbe o financiranju za dodatno zdravstveno zavarovanje z zavarovalnicami Vzajemna, Triglav in Adriatic.

V dispanzerju za otroke in mladostnike d.o.o. se v prvi vrsti ukvarjamo s specialistično pediatrično dejavnostjo in sicer

  • kurativno pediatrično dejavnostjo za dojenčke, predšolske in šolske otroke, mladostnike ter študente.
  • preventivno pediatrično dejavnostjo: posvetovalnica za dojenčke, sistematski pregledi 18. mesečnih, 3 letnih, 5 letnih in otrok pred vstopom v šolo, sistematski pregledi šolskih otrok, pregledi za kolonije
  • V okviru sistematskih pregledov izvajamo cepljenja v skladu z določili republiškega imunizacijskega programa, kot tudi vsa ostala cepljenja glede na potrebe in želje naših uporabnikov (cepljenje proti klopnemu meningitisu, rotavirusni okužbi, pneumokoku itd.)
  • Imamo lasten laboratorij za osnovne laboratorijske preiskave. Za ostale potrebe sodelujemo z laboratorijem Zdravstvenega doma Žalec, zdravstvenega doma Celje, bolnišnice Celje, Zavoda za zdravstveno varstvo Celje ter drugih zavodov 

MIXBEAR

Prva obravnava in zastopnik pacientovih pravic

Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic je Aco Mladenović, tel.: 03 713 43 14.

Zastopniki pacientovih pravic so dostopni na spletnih straneh Ministrstva za zdravje RS.

Vsak izmed zaposlenih v dispanzerju je ob sprejemu ustne pritožbe dolžan obvestiti eno od pristojnih oseb, ki mu je predpostavljena. Če ta v dogovoru s pritožnikom ne uspe ustrezno rešiti pritožbe posreduje pritožbo direktorju družbe ali pristojnim osebam za prvo obravnavo zahtev zaradi kršitev pacientovih pravic.

Spodaj si lahko prenesete dokumente :

 

ZastopnikPravicŽalec          ZastopnikPravicSlovenia

Dostop do zdravstvene dokumentacije

V našem dispanzerju smo dolžni spoštovati Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Vsakemu bolniku (ali staršema mladoletne osebe, ali skrbniku) omogočamo vpogled v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša nanj ter  predpisovanje ali kopiranje podatkov.

Vse ostale osebe potrebujejo za uresničitev te pravice pisno pooblastilo bolnika (ali staršev/skrbnikov mladoletne osebe) na katerega se medicinska dokumentacija nanaša. Materialne stroške kopiranja dokumentacije nosi vlagatelj zahteve po ceniku.


DISPANZER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE D.O.O.

Prešernova 6

3310 Žalec

Telefon: 03 713 43 14

Spletna stran: www.dom-zalec.si

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Davčna številka: 34038990

Matična številka: 2229579

TRR: SI56 0400 1004 9301 791